Điều khoản dịch vụ

 1. Chấp Nhận Điều Khoản:
  • Việc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của The Train Club đều tương đương với việc bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện của chúng tôi.
 2. Tuân Thủ Quy Định:
  • Bạn cam kết tuân thủ tất cả các quy định và quy tắc do The Train Club đặt ra, bao gồm cả các quy định về hành vi và nội dung sử dụng.
 3. Trách Nhiệm Cá Nhân:
  • Bạn chịu trách nhiệm duy nhất cho việc duy trì bảo mật thông tin đăng nhập của mình và hoạt động trên trang web của chúng tôi.
 4. Sử Dụng Hợp Lý:
  • Bạn cam kết chỉ sử dụng dịch vụ của chúng tôi cho các mục đích hợp pháp và không vi phạm bất kỳ luật pháp nào trong quá trình sử dụng.
 5. Bảo Hành và Thanh Toán:
  • Chúng tôi cam kết cung cấp các dịch vụ với mức độ chất lượng cao nhất và đảm bảo tính sẵn sàng của chúng. Thanh toán cho dịch vụ của chúng tôi phải được thực hiện theo quy định và điều kiện cụ thể.
 6. Thay Đổi và Cập Nhật:
  • Chúng tôi có quyền điều chỉnh và cập nhật các điều khoản và điều kiện của dịch vụ mà không cần thông báo trước. Việc tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi có sự thay đổi đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các điều khoản mới này.
 7. Chấm Dứt Dịch Vụ:
  • Chúng tôi có quyền chấm dứt việc cung cấp dịch vụ cho bạn nếu bạn vi phạm các điều khoản và điều kiện của chúng tôi hoặc nếu chúng tôi quyết định dừng cung cấp dịch vụ đó.
 8. Miễn Trừ Trách Nhiệm:
  • Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, trừ khi được quy định bởi luật pháp.
 9. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ:
  • Bất kỳ tài liệu, nội dung hoặc thông tin nào mà chúng tôi cung cấp trong quá trình sử dụng dịch vụ đều là tài sản sở hữu trí tuệ của The Train Club và không được sao chép hoặc sử dụng một cách không hợp pháp.
 10. Giải Quyết Tranh Chấp:
  • Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi sẽ được giải quyết thông qua các quy trình pháp lý hoặc hòa giải mà chúng tôi xác định.

Điều Khoản Dịch Vụ này thiết lập các quy định và điều kiện mà mọi người sử dụng dịch vụ của The Train Club phải tuân thủ. Chúng tôi hy vọng rằng việc thực hiện các quy định này sẽ tạo ra một môi trường trực tuyến tích cực và an toàn cho tất cả các thành viên.