Chính sách Cookies

The Train Club sử dụng cookies để cải thiện trải nghiệm trực tuyến của bạn và cung cấp dịch vụ tốt nhất có thể. Chính sách cookies của chúng tôi giải thích cách chúng tôi sử dụng cookies và các công cụ tương tự khác trên trang web của mình. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookies theo chính sách này.

 1. Cookies là gì?
  • Cookies là các tập tin văn bản nhỏ được lưu trữ trên máy tính hoặc thiết bị của bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi. Chúng cho phép chúng tôi nhận biết và nhớ thông tin về bạn, như cài đặt ngôn ngữ hoặc phần mềm quản lý trang web.
 2. Loại cookies chúng tôi sử dụng:
  • Cookies Bắt Buộc: Đây là cookies cần thiết để hoạt động và cung cấp các tính năng cơ bản của trang web. Chúng không thể bị tắt bởi hệ thống của chúng tôi.
  • Cookies Thống Kê: Chúng tôi sử dụng cookies thống kê để theo dõi và phân tích cách bạn tương tác với trang web của chúng tôi, giúp chúng tôi hiểu và cải thiện cách bạn tương tác với nó.
  • Cookies Quảng Cáo: Chúng tôi và các đối tác của chúng tôi có thể sử dụng cookies quảng cáo để cung cấp quảng cáo phù hợp và liên quan hơn với bạn dựa trên lịch sử duyệt web của bạn và các hoạt động trên trang web của chúng tôi.
 3. Kiểm soát cookies:
  • Bạn có thể điều chỉnh cài đặt cookies trên trình duyệt của bạn để từ chối tất cả hoặc một phần của cookies. Tuy nhiên, việc từ chối cookies có thể ảnh hưởng đến khả năng truy cập và trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi.
 4. Cập nhật chính sách cookies:
  • Chúng tôi có thể cập nhật chính sách cookies này từ thời gian này sang thời gian khác để phản ánh các thay đổi trong cách chúng tôi sử dụng cookies hoặc để tuân thủ các yêu cầu pháp lý. Các thay đổi sẽ được công bố công khai trên trang web của chúng tôi.

Chính sách cookies của chúng tôi được thiết kế để cung cấp thông tin rõ ràng và minh bạch về việc sử dụng cookies trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi đánh giá cao sự tin tưởng mà bạn đặt vào chúng tôi và cam kết duy trì một môi trường trực tuyến an toàn và bảo mật.