Chính sách bảo mật

Hiểu rằng ở The Train Club, chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của mọi thành viên và khách hàng. Chính sách bảo mật của chúng tôi nhằm đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn được bảo vệ một cách an toàn và đáng tin cậy. Dưới đây là các nguyên tắc và biện pháp mà chúng tôi thực hiện để bảo vệ thông tin của bạn:

 1. Thu thập thông tin:
  • Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn cung cấp tự nguyện và với sự đồng ý của bạn.
  • Thông tin cá nhân có thể bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ và các thông tin liên quan khác mà bạn cung cấp khi đăng ký hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
 2. Sử dụng thông tin:
  • Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp dịch vụ cho bạn và để liên lạc khi cần thiết liên quan đến các hoạt động của The Train Club.
  • Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin của bạn để cải thiện dịch vụ của chúng tôi và để gửi thông tin về các sự kiện, ưu đãi đặc biệt hoặc thông tin khác mà chúng tôi cho rằng bạn có thể quan tâm.
 3. Bảo mật thông tin:
  • Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn và sử dụng các biện pháp bảo mật vật lý, điện tử và quản lý phù hợp để bảo vệ thông tin đó khỏi mất mát, lạm dụng hoặc truy cập trái phép.
  • Chúng tôi không bao giờ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi có yêu cầu pháp lý hoặc theo quy định của luật pháp.
 4. Quyền lợi của bạn:
  • Bạn có quyền yêu cầu truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi.
  • Chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp cho bạn các cập nhật về thông tin cá nhân của bạn và giữ cho nó chính xác và cập nhật.
 5. Điều chỉnh chính sách:
  • Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật này từ thời gian này sang thời gian khác để phản ánh các thay đổi trong cách chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc bảo vệ thông tin của bạn. Các thay đổi sẽ được công bố công khai trên trang web của chúng tôi.

Chính sách bảo mật của chúng tôi được thiết kế để đảm bảo sự an toàn và tin cậy của thông tin cá nhân của mọi người tham gia The Train Club. Chúng tôi đánh giá cao sự tin tưởng mà bạn đặt vào chúng tôi và cam kết duy trì một môi trường trực tuyến an toàn và bảo mật.